מיסוי בינלאומי

צוות משרד יוסי אלישע קלדרון ושות' מעניק יעוץ וליווי משפטי לחברות ויחידים בעלי פעילות בינלאומית, ומספק שירותים משפטיים מותאמים אישית בנושאי מס מגוונים, לרבות בנוגע לנאמנויות זרות, יעוץ לעולים חדשים ותושבים חוזרים, מתן חוות דעת משפטיות, יעוץ בעניין הטבות מס ופיתוח מבני מס בינלאומיים יעילים.

צוות המשרד מעניק טיפול משפטי איכותי ומקצועי בכלל היבטי המיסוי של לקוחותיו, בפעילויותיהם בישראל ומעבר לים תוך שליטה מלאה בשינויים והחידושים במדיניות המיסוי בישראל והכרת האמנות למניעת מיסוי כפול עם מדינות זרות.

בין הנושאים המטופלים על ידי משרדנו בתחומי המיסוי הבינלאומי:

  • מיסוי עסקאות בינלאומיות
  • בניית אסטרטגיית מס בינלאומית
  • יעוץ בנושאי נאמנויות זרות
  • יעוץ לתושבים חוזרים\זרים
  • ניהול דיוני שומות וייצוג בפני בתי המשפט השונים ביחס למיסוי פעילות בינלאומית