מס הכנסה

משרד יוסי אלישע קלדרון ושות' מעניק ליווי משפטי מקיף ליחידים ולחברות בכל היבטי המס של עסקאותיהם המסחריות, לרבות מתן ייעוץ מיסויי אסטרטגי, הסדרי מס, ייצוג מול רשויות המס השונות ובערעורי מס הכנסה.

המשרד מלווה רבות מהחברות הגדולות והמובילות במשק הישראלי בכל ענייני המס השוטפים שלהן בארץ ובחו"ל, וכן מייצג נישומים במחלוקות מורכבות אל מול רשויות מס הכנסה.

צוות המשרד מעניק ייצוג משפטי-מיסויי המותאם לצרכי הלקוח, המבוסס על ניסיונו ומומחיותו רבי השנים, ובכלל זה יצירת מבני מס יעילים ופיתוח אסטרטגיות למניעה או צמצום חבויות מס.

בין היתר, מעניק משרדנו ייעוץ משפטי שוטף במגוון תחומי פעילות נגזרים, לרבות:

 • ניהול דיוני שומות
 • ניהול הליכי ערעור בבית המשפט
 • עריכת חוות דעת
 • קבלת החלטות מיסוי מקדמיות (פרה-רולינג) מרשויות המס
 • טיפול בשינויי מבנה
 • הליכי גילוי מרצון
 • יעוץ לתושבי חוץ
 • מיסוי מלכ"רים ומוסדות כספיים
 • ייעוץ מס ביחס לפעילות באמצעות נאמנויות (Trusts).
 • מיסוי תכניות תגמול לעובדים
 • מיסוי קרנות הון פרטיות